săn đồ gốm cổ

Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm – GDDG11

Chồng bát chu đậu dính lò thời lê, men còn bóng đẹp. Thích hợp cho những nhà sưu tập hay nghiên cứu về khảo cổ. Kích thước chiều cao 13 cm, đường kính 14 cm. Niên đại thời Lê.

Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm – GDDG10

Gùa gốm thời Trần đường kính 17 cm, t