ở đâu giám định đồ đồng cổ

Đồ đồng (bạc) cổ chính hiệu quý hiếm – GDDB10

Lọ đồng pháp lam cloisonne cao 18,5 cm, vẽ hoa rất đẹp, màu bên ngo