nơi giám định đồ sứ cổ

Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm – GDDS04

Chậu lục giác men rạn vẽ 6 loại hoa, nét vẽ tơ tóc tuyệt đẹp. Tình trạng bị mất mảnh sửa lại và bị âm tóc như hình chụp. Kích thước chiều cao 23 cm, ngang 27 cm. Hiệu đề 4 chữ Hà Đông Hợp Lợi. Niên đại thế kỷ 19. Thích hợp cho những