nơi giám định đồ sứ cổ

Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm – GDDS09

Hai chiếc bát đông thanh, tình trạng một chiếc bị nẩy miệng như hình chụp, chiếc còn lại bị âm một đường tóc 4 cm. Kích thước chiều cao 5 cm, đường kính miệng 16,5 cm. Niên đại cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19. Thích hợp cho những nhà sưu tập yêu thích

Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm – GDDS08

Đĩa màu bổ ô vẽ người và chim hoa, nét vẽ tơ tóc tuyệt đẹp. Tình trạng bị nẩy miệng một tí bằng nữa đầu móng tay, sửa lại nhìn khó thấy. Kích thước đường kính 20,5 cm. Niên đại đầu thế kỷ 20. Thích hợp cho những nhà sưu tập yêu thích đồ sứ

Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm – GDDS07

Niên đại: Đầu thế kỳ 20. Kích thước: Chiều cao 38 cm. Tình trạng: bị dập thân và bị sửa tí miệng như hình chụp. Bình dáng củ tỏi vẽ rồng ẩn men huyết đĩa…

Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm – GDDS06

Món này về dáng rất khó phân biệt thủy bồn hay bể cạn, công dụng bày thì như nhau, các Bác nghiên cứu thêm. Chân thì dáng bể cạn, miệng dáng thủy bồn, khá ít gặp trên thị trường. Tình trạng toàn lành. Kích thước chiều cao 5,5 cm, cạnh vuông 26 cm. Niên đại

Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm – GDDS05

Hai chiếc bình sơn thủy, không phải đôi, chàm đẹp, nét vẽ đẹp. Tình trạng một chiếc toàn lành, một chiếc bị một đường tóc miệng. Kích thước chiều cao 60 cm và 59 cm. Niên đại vào cuối thế kỷ 19. Thích hợp cho những nhà sưu tập yêu thích đồ sứ cổ. Giá