giám định đồ sứ cổ uy tín

Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm – GDDS14

Bình màu dáng bá huê tôn, nét vẽ chỉnh chu, màu đẹp. Tình trạng miệng bị vỡ như hình chụp. Hiệu đề Thận Đức Đường Chế. Kích thước chiều cao 28 cm, đường kính 20 cm. Niên đại cuối thế kỷ 19. Thích hợp cho những nhà sưu tập yêu thích đồ sứ màu.

Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm – GDDS13

Đĩa Minh màu vẽ cá hóa long, ít thấy trên thị trường. Tình trạng bị vỡ ra mảnh ghép lại. Thích hợp cho các Bác chơi tiêu bản. Kích thước đường kính miệng 16,5 cm. Niên đại thời Minh.

Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm – GDDS12

Lọ hoa mini đắp hình thằng cu đang trèo cây, độc đáo, ít gặp. Tình trạng mũi cu tí bị tróc tí men như hình chụp và có vài đường tóc nhỏ khó thấy. Kích thước chiều cao 12 cm. Niên đại cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Thích hợp cho những nhà

Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm – GDDS11

Đĩa màu bổ ô vẽ người và hoa, chính giữa vẽ rồng màu coray vẽ vàng, nét vẽ tỉ mỉ, đẹp. Tình trạng toàn lành. Kích thước đường kính 21,5 cm. Niên đại cuối thế kỷ 19. Thích hợp cho những nhà sưu tập yêu thích đồ sứ màu.

Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm – GDDS10

Đĩa hạt dưa vẽ rồng, bên ngoài vẽ coray trang kim. Tình trạng bị âm tóc 2 đường. Kích thước đường kính 15 cm. Niên đại nữa đầu thế kỷ 20 thời Trung Hoa Dân Quốc. Thích hợp cho những nhà sưu tập yêu thích đồ đấu thái.