đấu giá cổ vật

3 món đồ cũ đáng vứt đi bổng dưng lại đáng giá ngàn vàng

3 món đồ cũ đáng giá ngàn vàng 1 Những món đồ cũ mà người chủ tưởng vô giá trị, hóa ra lại là gia tài khổng lồ. 1. Chiếc bình hoa cũ trị giá 1.785 tỷ đồng Hai anh em sống ở Pinner, Anh quốc dọn nhà sau khi bố mẹ họ qua đời. Họ đã tìm thấy một chiếc bình hoa cũ và