Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm – GDDS05

Hai chiếc bình sơn thủy, không phải đôi, chàm đẹp, nét vẽ đẹp. Tình trạng một chiếc toàn lành, một chiếc bị một đường tóc miệng. Kích thước chiều cao 60 cm và 59 cm. Niên đại vào cuối thế kỷ 19. Thích hợp cho những nhà sưu tập yêu thích đồ sứ cổ. Giá

Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm – GDDS04

Chậu lục giác men rạn vẽ 6 loại hoa, nét vẽ tơ tóc tuyệt đẹp. Tình trạng bị mất mảnh sửa lại và bị âm tóc như hình chụp. Kích thước chiều cao 23 cm, ngang 27 cm. Hiệu đề 4 chữ Hà Đông Hợp Lợi. Niên đại thế kỷ 19. Thích hợp cho những

Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm – GDDS03

Chum vẽ hoa dây, đồ cuối thế kỷ 18, chàm đẹp, lối vẽ bình dân. Tình trạng toàn lành, nắp bị lai. Kích thước chiều cao 24 cm, đường kính bụng 20 cm, nhìn bên ngoài tương đối to. Niên đại cuối thế kỷ 18. Thích hợp cho những nhà sưu tập yêu thích đồ

Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm – GDDS02

Nắp vẽ long mã có chiều cao trông lạ mắt, ấn tượng, nhìn có vẽ giống nắp lắc xí ngầu. Tình trạng bị âm một đường tóc dài từ dưới lên và âm hình chữ x. Kích thước chiều cao 10 cm, đường kính 7 cm. Niên đại cuối thế kỷ 19. Thích hợp cho

Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm – GDDS01

Bát Minh vẽ hoa dây, dáng đẹp, cốt mõng, trôn không hiệu đề. Tình trạng bị cờm miệng một đoạn 2 cm và bị âm tóc 2 cm. Kích thước chiều cao 6 cm, đường kính miệng 14,5 cm. Niên đại thời Minh. Thích hợp cho những nhà sưu tập yêu thích đồ sứ thời

Giám Định Cổ Vật – Cổ Vật Việt Nam – Cổ Vật Quý Hiếm