Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm – GDDS14

Bình màu dáng bá huê tôn, nét vẽ chỉnh chu, màu đẹp. Tình trạng miệng bị vỡ như hình chụp.
Hiệu đề Thận Đức Đường Chế.
Kích thước chiều cao 28 cm, đường kính 20 cm.
Niên đại cuối thế kỷ 19.
Thích hợp cho những nhà sưu tập yêu thích đồ sứ màu.

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS14

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS14

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS14

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS14

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS14

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS14

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>