Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm – GDDS13

Đĩa Minh màu vẽ cá hóa long, ít thấy trên thị trường. Tình trạng bị vỡ ra mảnh ghép lại.
Thích hợp cho các Bác chơi tiêu bản.
Kích thước đường kính miệng 16,5 cm.
Niên đại thời Minh.

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS13

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS13

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác