Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm – GDDS12

Lọ hoa mini đắp hình thằng cu đang trèo cây, độc đáo, ít gặp. Tình trạng mũi cu tí bị tróc tí men như hình chụp và có vài đường tóc nhỏ khó thấy.
Kích thước chiều cao 12 cm.
Niên đại cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20.
Thích hợp cho những nhà sưu tập yêu thích đồ sứ màu.

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS12

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS12

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS12

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS12

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS12

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>