Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm – GDDS11

Đĩa màu bổ ô vẽ người và hoa, chính giữa vẽ rồng màu coray vẽ vàng, nét vẽ tỉ mỉ, đẹp. Tình trạng toàn lành.
Kích thước đường kính 21,5 cm.
Niên đại cuối thế kỷ 19.
Thích hợp cho những nhà sưu tập yêu thích đồ sứ màu.

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS11

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS11

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS11

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS11

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>