Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm – GDDS10

Đĩa hạt dưa vẽ rồng, bên ngoài vẽ coray trang kim. Tình trạng bị âm tóc 2 đường.
Kích thước đường kính 15 cm.
Niên đại nữa đầu thế kỷ 20 thời Trung Hoa Dân Quốc.
Thích hợp cho những nhà sưu tập yêu thích đồ đấu thái.

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS10

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS10

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>