Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm – GDDS09

Hai chiếc bát đông thanh, tình trạng một chiếc bị nẩy miệng như hình chụp, chiếc còn lại bị âm một đường tóc 4 cm.
Kích thước chiều cao 5 cm, đường kính miệng 16,5 cm.
Niên đại cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19.
Thích hợp cho những nhà sưu tập yêu thích đồ đông thanh.

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS09

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS09

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS09

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>