Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm – GDDS08

Đĩa màu bổ ô vẽ người và chim hoa, nét vẽ tơ tóc tuyệt đẹp.
Tình trạng bị nẩy miệng một tí bằng nữa đầu móng tay, sửa lại nhìn khó thấy.
Kích thước đường kính 20,5 cm.
Niên đại đầu thế kỷ 20.
Thích hợp cho những nhà sưu tập yêu thích đồ sứ màu.

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS08

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS08

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS08

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>