Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm – GDDS07

Niên đại: Đầu thế kỳ 20.
Kích thước: Chiều cao 38 cm.
Tình trạng: bị dập thân và bị sửa tí miệng như hình chụp.

Bình dáng củ tỏi vẽ rồng ẩn men huyết đĩa…

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS07
 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS07
 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS07
 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS07
 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS07

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>