Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm – GDDS06

Món này về dáng rất khó phân biệt thủy bồn hay bể cạn, công dụng bày thì như nhau, các Bác nghiên cứu thêm. Chân thì dáng bể cạn, miệng dáng thủy bồn, khá ít gặp trên thị trường. Tình trạng toàn lành.
Kích thước chiều cao 5,5 cm, cạnh vuông 26 cm.
Niên đại cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20.
Thích hợp cho những nhà sưu tập yêu thích đồ sứ cổ.

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS06

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS06

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS06

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS06

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS06

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS06

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>