Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm – GDDS05

Hai chiếc bình sơn thủy, không phải đôi, chàm đẹp, nét vẽ đẹp. Tình trạng một chiếc toàn lành, một chiếc bị một đường tóc miệng.
Kích thước chiều cao 60 cm và 59 cm.
Niên đại vào cuối thế kỷ 19.
Thích hợp cho những nhà sưu tập yêu thích đồ sứ cổ.
Giá trên là giá bán cả hai chiếc.

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS05

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS05

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS05

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS05

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>