Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm – GDDS04

Chậu lục giác men rạn vẽ 6 loại hoa, nét vẽ tơ tóc tuyệt đẹp. Tình trạng bị mất mảnh sửa lại và bị âm tóc như hình chụp.
Kích thước chiều cao 23 cm, ngang 27 cm.
Hiệu đề 4 chữ Hà Đông Hợp Lợi.
Niên đại thế kỷ 19.
Thích hợp cho những nhà sưu tập yêu thích đồ sứ chơi tiêu bản.

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS04

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS04

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS04

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS04

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS04

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS04

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS04

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS04

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>