Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm – GDDS03

Chum vẽ hoa dây, đồ cuối thế kỷ 18, chàm đẹp, lối vẽ bình dân.
Tình trạng toàn lành, nắp bị lai.
Kích thước chiều cao 24 cm, đường kính bụng 20 cm, nhìn bên ngoài tương đối to.
Niên đại cuối thế kỷ 18.
Thích hợp cho những nhà sưu tập yêu thích đồ sứ sâu tuổi.

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS03

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS03

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS03

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS03

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>