Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm – GDDS02

Nắp vẽ long mã có chiều cao trông lạ mắt, ấn tượng, nhìn có vẽ giống nắp lắc xí ngầu.
Tình trạng bị âm một đường tóc dài từ dưới lên và âm hình chữ x.
Kích thước chiều cao 10 cm, đường kính 7 cm.
Niên đại cuối thế kỷ 19.
Thích hợp cho những nhà sưu tập yêu thích đồ sứ cổ chơi tiêu bản.

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS02

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS02

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS02

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS02

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS02

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>