Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm – GDDS01

Bát Minh vẽ hoa dây, dáng đẹp, cốt mõng, trôn không hiệu đề.
Tình trạng bị cờm miệng một đoạn 2 cm và bị âm tóc 2 cm.
Kích thước chiều cao 6 cm, đường kính miệng 14,5 cm.
Niên đại thời Minh.
Thích hợp cho những nhà sưu tập yêu thích đồ sứ thời Minh.

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS01

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS01

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS01

 Đồ sứ cổ chính hiệu quý hiếm   GDDS01

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>