Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm – GDDG11

Chồng bát chu đậu dính lò thời lê, men còn bóng đẹp. Thích hợp cho những nhà sưu tập hay nghiên cứu về khảo cổ.
Kích thước chiều cao 13 cm, đường kính 14 cm.
Niên đại thời Lê.

 Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm   GDDG11

 Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm   GDDG11

 Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm   GDDG11

 Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm   GDDG11

 Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm   GDDG11

 Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm   GDDG11

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>