Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm – GDDG10

Gùa gốm thời Trần đường kính 17 cm, tình trạng bị nẩy miệng và 2 đường tóc nhẹ như hình chụp.
Kích thước đường kính miệng 17 cm, cao 5 cm.
Niên đại thời Trần.
Thích hợp cho những nhà sưu tập chơi tiêu bản.

 Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm   GDDG10

 Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm   GDDG10

 Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm   GDDG10

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>