Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm – GDDG09

Lư gốm men nâu, cũng có thể gọi là ang vì trong lòng có ám họa, chân 3 hổ phù, xung quanh đắp nổi 3 phù điêu cách điệu hình mặt người. Tình trạng toàn lành.
Kích thước chiều cao 14 cm, đường kính miệng 19,5 cm.
Niên đại vào thế kỷ 14, 15.
Thích hợp cho những nhà sưu tập yêu thích đồ gốm sâu tuổi.

 Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm   GDDG09

 Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm   GDDG09

 Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm   GDDG09

 Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm   GDDG09

 Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm   GDDG09

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác