Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm – GDDG08

Tỳ bà thời Trần bổ ô vẽ 4 chữ Tàu, nét vẽ chỉnh chu, đẹp, men rạn đẹp. Tình trạng bị sửa cổ và miệng khéo, rất khó thấy, thân lành tít.
Kích thước chiều cao 28 cm, đường kính bụng 15 cm.
Niên đại thời Trần.
Thích hợp cho những nhà sưu tập yêu thích đồ gốm cổ.

 Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm   GDDG08

 Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm   GDDG08

 Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm   GDDG08

 Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm   GDDG08

 Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm   GDDG08

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>