Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm – GDDG07

Chum nhỏ 4 vấu men rạn đẹp, có chổ hỏa biến ra màu trắng sửa rất đẹp. Tình trạng bị âm tóc một đường, miệng có vết lỗi lò.
Kích thước chiều cao 9 cm, đường kính 9 cm.
Niên đại vào thế kỷ 14, 15.
Thích hợp cho những nhà sưu  tập yêu thích đồ gốm cổ.

 Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm   GDDG07

 Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm   GDDG07

 Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm   GDDG07

 Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm   GDDG07

 Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm   GDDG07

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>