Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm – GDDG06

Thủy chì chu đậu nhỏ vẽ chim. Tình trạng toàn lành, men hơi bị xác một tí.
Kích thước chiều cao 4,5 cm, đường kính 5 cm.
Niên đại vào thời Lê.
Thích hợp cho những nhà sưu tập yêu thích đồ mini.

 Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm   GDDG06

 Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm   GDDG06

 Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm   GDDG06

 Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm   GDDG06

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>