Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm – GDDG05

Thạp hoa nâu chân thông phong. Tình trạng bị xác men và bị âm một đường tóc dài hình chữ T ngược.
Kích thước chiều cao 21 cm, đường kính 19 cm.
Niên đại thời Lý – Trần.
Thích hợp cho những nhà sưu tập yêu thích đồ gốm Việt, chơi tiêu bản.

 Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm   GDDG05

 Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm   GDDG05

 Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm   GDDG05

 Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm   GDDG05

 Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm   GDDG05

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>