Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm – GDDG02

Đĩa chu đậu, vẽ hoa trong lòng, xung quanh vẽ hoa dây, miệng mộc.
Tình trạng toàn lành.
Kích thước chiều cao 5,5 cm.
Niên đại thế kỷ 14, 15.
Thích hợp cho những nhà sưu tập yêu thích đồ gốm Việt.

 Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm   GDDG02

 Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm   GDDG02

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>