Đồ đồng (bạc) cổ chính hiệu quý hiếm – GDDB10

Lọ đồng pháp lam cloisonne cao 18,5 cm, vẽ hoa rất đẹp, màu bên ngoài nhìn tươi hơn ảnh chụp. Tình trạng toàn lành.
Kích thước chiều cao 18,5 cm.
Niên đại thế kỷ 19.
Thích hợp cho những nhà sưu tập yêu thích đồ đồng pháp lam.

 Đồ đồng (bạc) cổ chính hiệu quý hiếm   GDDB10

 Đồ đồng (bạc) cổ chính hiệu quý hiếm   GDDB10

 Đồ đồng (bạc) cổ chính hiệu quý hiếm   GDDB10

 Đồ đồng (bạc) cổ chính hiệu quý hiếm   GDDB10

 Đồ đồng (bạc) cổ chính hiệu quý hiếm   GDDB10

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>