Đồ đồng (bạc) cổ chính hiệu quý hiếm – GDDB09

Lưỡi rìu đồng đồ vớt, ngang 8 cm, toàn lành.
Kích thước chiều cao 8,5 cm, ngang 8 cm.
Niên đại thời đồ đồng.
Thích hợp cho những nhà sưu tập yêu thích đồ đồng cổ.

 Đồ đồng (bạc) cổ chính hiệu quý hiếm   GDDB09

 Đồ đồng (bạc) cổ chính hiệu quý hiếm   GDDB09

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>