Đồ đồng (bạc) cổ chính hiệu quý hiếm – GDDB04

Lư đồng pháp lam cloisonne, màu men rất tươi và đẹp, hai bên đúc nổi 2 mặt hổ phù cách điệu. Tình trạng gần như toàn lành, có vài chổ men bị tróc do thời gian không đáng kể.
Kích thước chiều cao 7 cm, đường kính bụng 16 cm, đường kính miệng 12,5 cm, nặng 1,5 kg.
Hiệu đề 4 chữ Gia Khánh Niên Chế.
Niên đại thế kỷ 19.
Thích hợp cho những nhà sưu tập yêu thích đồ đồng pháp lam cổ.

 Đồ đồng (bạc) cổ chính hiệu quý hiếm   GDDB04

 Đồ đồng (bạc) cổ chính hiệu quý hiếm   GDDB04

 Đồ đồng (bạc) cổ chính hiệu quý hiếm   GDDB04

 Đồ đồng (bạc) cổ chính hiệu quý hiếm   GDDB04

 Đồ đồng (bạc) cổ chính hiệu quý hiếm   GDDB04

 Đồ đồng (bạc) cổ chính hiệu quý hiếm   GDDB04

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>