Đồ đồng (bạc) cổ chính hiệu quý hiếm – GDDB03

Gương đồng thời lê, mặt sau có hoa thị và 4 chữ. Tình trạng toàn lành.
Đường kính 10,5 cm.
Niên đại vào thời Lê.
Thích hợp cho những nhà sưu tập yêu thích đồ đồng cổ.

 Đồ đồng (bạc) cổ chính hiệu quý hiếm   GDDB03

 Đồ đồng (bạc) cổ chính hiệu quý hiếm   GDDB03

 Đồ đồng (bạc) cổ chính hiệu quý hiếm   GDDB03

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>