Đồ đồng (bạc) cổ chính hiệu quý hiếm – GDDB02

Tiền xu rời thời Lê Mạc, ten đẹp. Tình trạng được bảo quản tốt.
Thích hợp cho những nhà sưu tập yêu thích tiền xu cổ, hay thích hợp làm phong thủy rất tốt.
 Đồ đồng (bạc) cổ chính hiệu quý hiếm   GDDB02

 Đồ đồng (bạc) cổ chính hiệu quý hiếm   GDDB02

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>