Đồ đồng (bạc) cổ chính hiệu quý hiếm – GDDB01

Lọ đồng thời Nguyễn hoa văn theo lối Thương Chu, có 2 khuyên tròn rời. Tình trạng bị thủng mất đáy và có vết nức dưới chân 1 cm.
Kích thước chiều cao 18 cm, đường kính 18 cm.
Niên đại thời Nguyễn, nữa đầu thế kỷ 20.
Thích hợp cho những nhà sưu tập yêu thích đồ đồng cũ.

 Đồ đồng (bạc) cổ chính hiệu quý hiếm   GDDB01

 Đồ đồng (bạc) cổ chính hiệu quý hiếm   GDDB01

 Đồ đồng (bạc) cổ chính hiệu quý hiếm   GDDB01

 Đồ đồng (bạc) cổ chính hiệu quý hiếm   GDDB01

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>