Đồ đá cổ chính hiệu quý hiếm – GDDD09

Niên đại: Thời đồ đá.
Kích thước: Đường kính từ 3 cm đến 4 cm.
Tình trạng: toàn lành.

Khuyên tai đá các loại đường kính từ 3 cm đến 4 cm. Loại đá trắng và xanh…

 Đồ đá cổ chính hiệu quý hiếm   GDDD09
 Đồ đá cổ chính hiệu quý hiếm   GDDD09
 Đồ đá cổ chính hiệu quý hiếm   GDDD09

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>