Đồ đá cổ chính hiệu quý hiếm – GDDD08

Dụng cụ đá cổ thời đồ đá, tình trạng toàn lành, ten thời gian nguyên vẹn đẹp.
Kích thước dài 19,7 cm, ngang 4,5 cm.
Thích hợp cho những nhà sưu tập đồ đá cổ.
 Đồ đá cổ chính hiệu quý hiếm   GDDD08

 Đồ đá cổ chính hiệu quý hiếm   GDDD08

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>