Đồ đá cổ chính hiệu quý hiếm – GDDD01

Cá đá ngọc cổ, chạm khắc đơn giản. Chất đá cứng thấu quang toàn phần.
Kích thước chiều dài 10,5 cm, ngang 3,2 cm, dầy hơn 1 cm.
Niên đại từ thế kỷ 15 trở về trước.
Thích hợp cho những nhà sưu tập yêu thích đồ đá ngọc cổ.

 Đồ đá cổ chính hiệu quý hiếm   GDDD01

 Đồ đá cổ chính hiệu quý hiếm   GDDD01

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>