Đồ Gốm Cổ

Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm – GDDG11

Chồng bát chu đậu dính lò thời lê, men còn bóng đẹp. Thích hợp cho những nhà sưu tập hay nghiên cứu về khảo cổ. Kích thước chiều cao 13 cm, đường kính 14 cm. Niên đại thời Lê.

Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm – GDDG10

Gùa gốm thời Trần đường kính 17 cm, tình trạng bị nẩy miệng và 2 đường tóc nhẹ như hình chụp. Kích thước đường kính miệng 17 cm, cao 5 cm. Niên đại thời Trần. Thích hợp cho những nhà sưu tập chơi tiêu bản.

Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm – GDDG09

Lư gốm men nâu, cũng có thể gọi là ang vì trong lòng có ám họa, chân 3 hổ phù, xung quanh đắp nổi 3 phù điêu cách điệu hình mặt người. Tình trạng toàn lành. Kích thước chiều cao 14 cm, đường kính miệng 19,5 cm. Niên đại vào thế kỷ 14, 15. Thích

Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm – GDDG08

Tỳ bà thời Trần bổ ô vẽ 4 chữ Tàu, nét vẽ chỉnh chu, đẹp, men rạn đẹp. Tình trạng bị sửa cổ và miệng khéo, rất khó thấy, thân lành tít. Kích thước chiều cao 28 cm, đường kính bụng 15 cm. Niên đại thời Trần. Thích hợp cho những nhà sưu tập yêu

Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm – GDDG07

Chum nhỏ 4 vấu men rạn đẹp, có chổ hỏa biến ra màu trắng sửa rất đẹp. Tình trạng bị âm tóc một đường, miệng có vết lỗi lò. Kích thước chiều cao 9 cm, đường kính 9 cm. Niên đại vào thế kỷ 14, 15. Thích hợp cho những nhà sưu  tập yêu thích