Đồ Đá Cổ

Đồ đá cổ chính hiệu quý hiếm – GDDD09

Niên đại: Thời đồ đá. Kích thước: Đường kính từ 3 cm đến 4 cm. Tình trạng: toàn lành. Khuyên tai đá các loại đường kính từ 3 cm đến 4 cm. Loại đá trắng và xanh…

Đồ đá cổ chính hiệu quý hiếm – GDDD08

Dụng cụ đá cổ thời đồ đá, tình trạng toàn lành, ten thời gian nguyên vẹn đẹp. Kích thước dài 19,7