Đồ Đá Cổ

Đồ đá cổ chính hiệu quý hiếm – GDDD09

Niên đại: Thời đồ đá. Kích thước: Đường kính từ 3 cm đến 4 cm. Tình trạng: toàn lành. Khuyên tai đá các loại đường kính từ 3 cm đến 4 cm. Loại đá trắng và xanh…

Đồ đá cổ chính hiệu quý hiếm – GDDD08

Dụng cụ đá cổ thời đồ đá, tình trạng toàn lành, ten thời gian nguyên vẹn đẹp. Kích thước dài 19,7 cm, ngang 4,5 cm. Thích hợp cho những nhà sưu tập đồ đá cổ.

Đồ đá cổ chính hiệu quý hiếm – GDDD07

Đục đá cổ dài 17,5 cm, chất đá mịn, màu ten đẹp. Kích thước dài 17,5 cm, ngang 6 cm, dầy 2 cm. Niên đại thời đồ đá. Thích hợp cho những nhà sưu tập dụng cụ đá cổ.

Đồ đá cổ chính hiệu quý hiếm – GDDD06

Chiếc rìu đá thời Phùng Nguyên dáng đẹp, ten patin thời gian tuyệt đẹp, chất đá mịn. Tình trạng còn nguyên vẹn. Kích thước chiều dài 13 cm, ngang 8,5 cm, dầy 1,5 cm. Niên đại thời đồ đá Phùng Nguyên. Thích hợp cho những nhà sưu tập yêu thích đồ đá cổ.

Đồ đá cổ chính hiệu quý hiếm – GDDD05

ượng đá cổ chạm hình người đang quỳ hầu, ten thời gian đã phong hóa toàn phần rất đẹp, tượng có nhiều đường rạn nhỏ do chất đá đã bị khô kiệt. tình trạng bị sức tí tay bên trái như hình chụp. Đây là một trong những pho tượng cổ rất hiếm gặp trên